Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Participace a efektivita mladých hráčů na týmovém herním výkonu družstev Mattoni NBL a Evropské ligy.
Thesis title in Czech: Participace a efektivita mladých hráčů
na týmovém herním výkonu družstev Mattoni NBL a Evropské ligy.
Thesis title in English: The Teamwork, Participation and Efficiency of Young Players
in Mattoni NBL and European League Teams.
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Sportovní hry (51-600300)
Supervisor: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.06.2008
Date of assignment: 04.06.2008
Date and time of defence: 04.05.2010 08:30
Venue of defence: katedra sportovních her UK FTVS
Date of electronic submission:15.04.2010
Date of submission of printed version:15.04.2010
Date of proceeded defence: 04.05.2010
Opponents: Mgr. Tomáš Kaprálek
 
 
 
Guidelines
Úvod
Teoretická východiska a literární rešerše
Cíle, úkoly a metody práce
Výsledková část
Diskuse a závěr

Záměrem práce je srovnat participaci a efektivitu relativně mladých hráčů (s upřesněním ročníků narození)na týmovém herním výkonu mezi družstvy MNBL a Evropské ligy. Hlavní metodou je určena sekundární analýza primárních údajů (dat) ve statistikách jednotlivých soutěží.
References
Dle doporučení vedoucího práce
Preliminary scope of work
Cíle práce: Zjistit, jaká je participace a efektivita mladých hráčů na týmovém herním výkonu družstev Mattoni NBL a Evropské ligy. Cílem bylo pomocí statistik (viz. www.cbf.cz, www.euroleague.net) a ukazatele výtěžnosti vyhodnotit a následně porovnat participaci a efektivitu mladých hráčů v soutěžích Mattoni NBL a Evropské ligy.
Metoda:Analýza dokumentů (sekundární analýza primárních údajů ve statistikách jednotlivých soutěží).
Výsledky: Výsledky práce by měly ukázat, v jaké basketbalové soutěži je vyšší participace a efektivita mladých hráčů na týmovém herním výkonu družstev v základní části a v play-off a poté rozdíl mezi soutěžemi.
Klíčová slova: Basketbal, Mattoni NBL, Euroliga, mladý hráč, participace, efektivita, analýza dokumentů, sekundární analýza
Preliminary scope of work in English
Goals of the thesis: The goal is to examine and analyze the participation and efficiency of young players in a team setting for Mattoni NBL teams and European league teams. Detailed statistics and other indicators of utilization were used to evaluate and consequently compare the participation and the efficiency of young players in Mattoni NBL and European league.
Method: Analysis of documents (secondary analysis of primary data in statistics of each competition).
Results: The results show, in which basketball league is the participation and the efficiency of young players on teamwork in regular season and play - off on higher level and consequently how is diference between these leagues.
Key words: Basketball, Mattoni NBL, European league, young player, participation, efficiency, analysis of documents, secondary analysis
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html