Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Sociální podnikání nestátních neziskových organizacích
Thesis title in Czech: Sociální podnikání nestátních neziskových organizacích
Thesis title in English: Social Undertaking of Non-Governmental Organisations
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Management and Supervision (24-KRS)
Supervisor: Mgr. Petr Vrzáček
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.02.2009
Date of assignment: 26.02.2009
Date of electronic submission:22.05.2009
Date of proceeded defence: 09.06.2009
Course: Final Thesis (YMR11POBQ)
Reviewers: Mgr. Martin Štainer, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce se zabývá fenoménem sociální ekonomiky a sociálního podnikání. Zaměřuje se především na přípravnou fázi zakládání sociálního podniku a metody snížení rizika neúspěchu podniku na trhu v této fázi. Teoretická část práce objasňuje myšlenku sociální
ekonomiky a sociálního podnikání a představuje subjekty sociálního podnikání, tedy sociální firmy z řad nestátních neziskových organizací. Druhá teoretická část popisuje strategické plánování, podnikatelský plán a studii proveditelnosti jako metody eliminace
rizika neúspěchu podniku na trhu v přípravné fázi zakládání podniku. Empirická část se metodou kvalitativního výzkumu snaží zjistit, jaké kroky v této fázi učinily již existující sociální firmy v České republice a jak je hodnotí nyní. Přináší příklady tzv. dobré praxe a naznačuje tak možnou cestu těm organizacím a osobám, které se sociální firmu rozhodují založit.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html