Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Postavení ženy ve společnosti období dynastie I
Thesis title in Czech: Postavení ženy ve společnosti období dynastie I
Thesis title in English: Woman's position in the society during the Yi dynasty
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sinology (21-KSI)
Supervisor: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.05.2009
Date of assignment: 26.05.2011
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 27.06.2011 00:00
Date of electronic submission:13.06.2011
Date of proceeded defence: 27.06.2011
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Opponents: Mgr. Blanka Ferklová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Ve své práci bych se ráda zaměřila na postavení ženy v tradiční konfuciánské společnosti. Jaká měla žena té doby povinnosti a jaká měla práva. Její role v rodině a ve společenském životě. Chtěla bych se věnovat tehdejších představám ideální ženy, které bych ráda doplnila o příběhy z tohoto období. Dále také prozkoumat do jaké míry bylo postavení žen dané a přijímáno samotnými ženami. Kromě situace v Koreji, bych se chtěla podívat i na situaci v Číně, případně v Japonsku. Porovnat postavení žen v těchto zemích a najít odlišnosti.
References
Ko, Dorothy et al. : Women and Confucian Cultures in Premodern China, Korea, and Japan. University of Kalifornia Press 2003.
Hovory Konfuciovy. Přeložily Vincenc Lesný a Jaroslav Průšek. Jan Laichter, Praha 1940
Knotková-Čapková, Blanka(ed.) : Základy asijských náboženství. 2. díl. Karolinum, Praha 2005
Knotková-Čapková, Blanka(ed.) a kol. : Obrazy ženství v náboženských kulturách. Paseka, Praha 2008
Swann, Nancy Lee : Pan Chao : foremost woman scholar of China. Center for Chinese Studies, The University of Michigan, Ann Argot 2001
Deuchler, Martina : The Confucian Transformation of Korea. A study of Society and Ideology. Harvard University Press, Cambridge-London 1992
Noble, W. Artur : Ewa : A Tale of Korea. New York : Eaton and Mains, 1906
Gifford, L. Daniel : Everyday Life In Korea : A Collection Of Studies And Stories. New York, 1900
Kim Yung-Chung : Women of Korea : A History from Ancient Times to 1945. Seoul : Ewha Womans University Press, 1977.
삼강행실도. 서울 1998.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html