Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Nativní indexování rozsáhlých XML databází
Thesis title in Czech: Nativní indexování rozsáhlých XML databází
Thesis title in English: Native indexing of large XML databases
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.05.2009
Date of assignment: 12.05.2009
Date and time of defence: 24.05.2010 00:00
Date of proceeded defence: 24.05.2010
Reviewers: prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc.
 
 
 
Guidelines
Předmětem DP je implementace indexační struktury rho-index, její aplikace pro rozsáhlé XML stromy (databáze). Očekává se rozšíření struktury rho-index o efektivní algoritmy vhodné pro vyhodnocování XPath dotazů, v případně potřeby rozšíření samotné struktury rho-index. Srovnejte výkon implementované struktury s jinými databázemi podporujícími indexaci rozsáhlých XML dat. Implementace v C++ nebo C#.
References
Bartoň, Stanislav - Zezula, Pavel. Rho-index - An Index for Graph Structured Data. DELOS 2005
Bartoň, Stanislav - Zezula, Pavel. Indexing Structure for Graph-Structured Data. Mining Complex Data, Springer, 2009
Bartoň, Stanislav. Indexing Graph Structured Data. PhD thesis, Faculty of Informatics, Masaryk University, 2007
Chaudhri, Akmal B. - Rashid, Awais - Zicari, Roberto. XML Data Management: Native XML and XML-Enabled Database Systems. Addison-Wesley. 2003
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html