Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Elementární matematické modely v biologii
Thesis title in Czech: Elementární matematické modely v biologii
Thesis title in English: Mathematical models in biology
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Supervisor: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
Author:
Guidelines
Jde o studium diferenciálních rovnic, popisujících různé biologické jevy (šíření infekčních nemocí, interakce dravec-kořist, evoluční dynamika, replikátorová rovnice). Práce by se věnovala odvození těchto modelů, jejich analýze a/nebo numerické analýze (v případě složitějších modelů). Upřesnění tématu dle dohody.
References
M. Braun: Differential equations and their applications. Springer 1993.
F. Brauer, P. van den Driessche, J. Wu (eds.): Mathematical epidemiology. Springer 2008.
J. Weibull: Evolutionary game theory. MIT 1997.
Preliminary scope of work
Jde o studium diferenciálních rovnic, popisujících různé biologické jevy (šíření infekčních nemocí, interakce dravec-kořist, evoluční dynamika, replikátorová rovnice). Práce by se věnovala odvození těchto modelů a jejich analýze. Upřesnění tématu dle dohody dle dohody/zájmu uchazeče.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html