Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Derivace a její aplikace ve středoškolské matematice s využitím internetu
Thesis title in Czech: Derivace a její aplikace ve středoškolské matematice s využitím internetu
Thesis title in English: Derivative and its application in high school mathematics with use of Internet.
Key words: derivace, výukový web, střední škola
English key words: derivative, online learning, web-based learning, educational web sites, high school
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Supervisor: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.05.2009
Date of assignment: 05.05.2009
Date and time of defence: 06.09.2012 00:00
Date of electronic submission:01.08.2012
Date of submission of printed version:02.08.2012
Date of proceeded defence: 06.09.2012
Reviewers: doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.
 
 
 
Guidelines
Diplomant prostuduje středoškolské učebnice a sbírky úloh z tématu derivace a její aplikace s cílem seznámit se s používanými matematickými pojmy a vztahy. Následně na internetu vyhledá webové stránky věnované derivacím v českém a anglickém jazyce, stránky zhodnotí podle předem zvolených kritérií (odborná správnost, úroveň didaktického zpracování, ...). V návaznosti na předchozí aktivity vytvoří nové výukové webové stránky určené pro středoškolské studenty.
References
Veselý, J.: Základy matematické analýzy I, Matfyzpress, 2004
Jarník, V.: Diferenciální počet I, Academia, Praha, 1984
Kubát, J. - Hrubý, D.: Matematika pro gymnázia - Diferenciální a integrální počet, Prometheus, 2007
Středoškolské učebnice a sbírky úloh
Příručky pro tvorbu webových stránek a Java apletů
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html