Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Zobrazení ďábla v současném filmovém umění
Thesis title in Czech: Zobrazení ďábla v současném filmovém umění
Thesis title in English: The Devil as portrayed in Current Film Art
Key words: Ďábel ve filmu, dějiny náboženství, dějiny umění, filmová věda, symboly Ďábla
English key words: The Devil in film, history of religion, history of art, film studies, symbols of The Devil
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra religionistiky (28-06)
Supervisor: Mgr. Libuše Martínková, Th.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.04.2009
Date of assignment: 30.04.2009
Date and time of defence: 08.09.2011 00:00
Date of electronic submission:18.07.2011
Date of proceeded defence: 08.09.2011
Opponents: prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
 
 
 
Guidelines
V práci se zabývám zobrazením Ďábla v současném filmovém umění. Sleduji, jakými způsoby je Ďábel zobrazován v americké, respektive britské filmové tvorbě od 60. let až do současnosti. Ve vybraných filmech analyzuji použité symboly a znaky, které filmoví tvůrci použili k vykreslení Ďábla v jeho celistvosti (vzhled, povaha, moc). Získané poznatky pak porovnávám s pojetím Ďábla v náboženství a ve výtvarném umění.
Vyšla jsem ze studia odborné literatury (v českém i anglickém jazyce) z oblasti dějin náboženství, dějin umění, filmové vědy a kulturologie. Mimo to jsem pracovala také s internetovými filmovými databázemi imbd.com a csfd.cz. Od toho se odvíjí také vědecké pole působnosti, na kterém se pohybuji - religionistika, filmová věda, kulturologie a dějiny umění.
K dalším zásadám pro vypracování práce patří také monitoring filmové tvorby s touto tematikou.
References
Bible. Český ekumenický překlad. Ústřední církevní nakladatelství . Praha 1979.

BARBER, Malcolm. The New hood. A History of the Order of the Temple. University Press. Cambridge 1994.
KENNER, T.A. Symboly a jejich skrytý význam. Metafora. Praha 2007.
KROPÁČEK , Luboš. Duchovní cesty islámu. Vyšehrad. Praha 2003.
LaVEY, Anton, Szandor. Satanská bible. Baronet. Praha 2007.
MACK, Carol K. A Field Guide to Demons, Fairies, Fallen Angels and Other Subversive Spirits. Arcade Publishing. New York 1998.
MESSADIE, Gerald. A History of the Devil. Kodansha America. New York 1997.
NOLA, Alfonso M. di. Ďábel a podoby zla v historii lidstva. Volvox Globator. Praha 1998.
RUSSELL, Jeffrey Burton. The Prince of Darkness. Radical Evil and the Power of Good in History. Cornell University Press. Cornell 1988.
RUSSELL, Jeffrey Burton. The Devil. Perceptions od Evil from Antiquity to Primitive Christianity. Cornell University Press. Cornell 1987.
TURNER, Alice K. The History of Hell. Harcourt Brace. New Brunswick 1993.
WILKINSON, Tracy. The Vatican’s exorcists: driving out the devil in the 21 st century. Warner Books. New York 2007.
WRAY, T.J. MOBLEY, Gregory. The Birth of Satan. Tracing the Devil's Biblical Roots. Palgrave Macmillan. New York 2005.

BANDINI, Ditte a Giovanni. Kdo je kdo v nebi aneb o prostopášnosti bohů. Knižní klub. Praha 2005.
COX, Simon. FOSTER, Mark. An A to Z of the Occult. Mainstream Publishing Company. Edinburgh 2007.
GIORGI, Rosa. Angels and Demons in Art. Getty Trust Publications. Los Angeles 2005.
HALL, James. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Mladá fronta. Praha 1991.
IMPELUSO, Lucia. Gods and Heroes in Art. Getty Trust Publications. Los Angeles 2003.
KÖNIG, Franz. WALDENFELS, Hans. Lexikon náboženství. Victoria publishing, a.s. Praha 1994.
NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník I.. Kalich. Praha 1956.
ROAF, Michael. Svět Mezopotámie. Knižní klub. Balila. Praha 1998.
ROYT, Jan. ŠEDINOVÁ, Hana. Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Mladá fronta. Praha 1998.
SCHNEIDER, Steven, Jay. 101 Horror Movies You Must See Before You Die. Quintessence. London 2009.
TRESIDDER, Jack. 1001 symbolů: ilustrovaný průvodce světem symbolů. Knižní klub. Praha 2004.
WYMAN, Kelly J. Journal of Religion & Film. The Devil We Already Know: Medieval Representations of a Powerless Satan in Modern American Cinema. [online]. October 2004 [cit. 2011-07-17-]. Dostupné na WWW: http://www.unomaha.edu/jrf/Vol8No2/wymandevil.htm.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html