Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Kardinál Josef Beran
Thesis title in Czech: Kardinál Josef Beran
Thesis title in English: Josef Cardinal Beran
Key words: pastorace, učitel, katolická církev, totalita, exil, arcibbiskup, kardinál
English key words: pastoral care, teacher, the Catholic Church, totalitarianism, exile, Archbishop, Cardinal
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO)
Supervisor: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.10.2008
Date of assignment: 01.10.2008
Date and time of defence: 13.06.2011 12:30
Date of electronic submission:22.04.2011
Date of submission of printed version:26.04.2011
Date of proceeded defence: 13.06.2011
Reviewers: Dr. Vojtěch Eliáš
 
 
 
Guidelines
Charakteristika působení kněze, biskupa, kardinála Berana
Beranovo pedagogické působení, jeho publikace.
Beranovo pastýřské působení jako kněze, rektora semináře a biskupa
Působení v internaci.
Působení v římském exilu.
Závěr-vyhodnocení.
Celá práce je zaměřena primárně na charakteristiku a vyhodnocení působení Berana jako pastoralisty a pastýře.
Seznam odborné literatury
References
Časopis katolického duchovenstva
Acta curiae arcidiecéze pražské
Svoboda, Polc, Josef Beran
Pastýřské listy 1945-2000
Casaroli, A. Trýzeň trpělivosti
Preliminary scope of work
Život a dílo kardinála Berana je zatím zpracovan spíš z hlediska popisu jeho osobního života, než analýzou jeho písmeností. Práce by měla popsat zejména Beranovo pastorační působení jako pedagoga, diecézního biskupa, a kardinála, žijícího v nuceném exilu na základě průzkumu dostupných pramenů.
Preliminary scope of work in English
Life and work of Cardinal Beran is written for the time being rather from the point of view of his personal life story than analysis of his documents. The thesis should describe particularly Beran's pastoral activities as a teacher, the diocesan bishop and cardinal living in forcible exile based on a survey of available sources.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html