Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Vyčleněné prostředky ozbrojených sil v rámci IZS v ČR
Thesis title in Czech: Vyčleněné prostředky ozbrojených sil v rámci IZS v ČR
Thesis title in English: Assigned forces and assets of the Armed Forces within Integrated Rescue System of the Czech Republic
Key words: Ozbrojené síly, záchranné a výcvikové základny, vyčleněné prostředky, Genrální štáb
English key words: Armed Forces, rescue and training bases, assigned forces and assets, General Staff
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Supervisor: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.10.2009
Date of assignment: 26.05.2011
Date and time of defence: 08.09.2011 09:00
Venue of defence: KTUS - FTVS Praha
Date of electronic submission:24.08.2011
Date of submission of printed version:25.08.2011
Date of proceeded defence: 08.09.2011
Reviewers: Ing. Mgr. Josef Vilášek
 
 
 
Guidelines
1. Studium dostupných pramenů
2. Rešerše literatury
3. Uvod do problematiky
4. Popis vývoje začlenění sborů do IZS
5. Současný stav
6. Závěr
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html