Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Duběnkový inkoust
Thesis title in Czech: Duběnkový inkoust
Thesis title in English: Iron gall ink
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Supervisor: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.03.2009
Date of assignment: 18.03.2009
Date and time of defence: 03.06.2010 00:00
Venue of defence: místnost R209, 2. patro (KCHDCH), M. D. Rettigové 4, Praha 1
Date of electronic submission:25.07.2011
Date of proceeded defence: 03.06.2010
Course: Diploma Thesis (OSZD001)
Reviewers: prof. Dr. Ing. Radovan Hynek
 
 
 
Guidelines
1) Vypracovat rešerši o používání duběnkových inkoustů.
2) Seznámit se s chemickou strukturou a vlastnostmi kyseliny galové.
3) Připravit duběnkový inkoust podle historické receptury a vyzkoušet jej.

References
1) B. Hřebíčková: Historické receptáře. Národní galerie v Praze, 2003.
2) D.V. Thompson: Materiály středověké malby. Archiv AVU, 1994.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html