Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
Assignment details
   Login via CAS
Jazyk hudebního magazínu SPARK
Thesis title in Czech: Jazyk hudebního magazínu SPARK
Thesis title in English: The language of SPARK magazine
Key words: Analýza diskurzu, kontextualizace, order of indexicality, slang, automatizovaná frazeologie, aktualizovaná obraznost, persvaze, argumentace
English key words: Discourse analysis, Contextualization, Order of indexicality, Slang, Automatization in the use of phraseology, Imaginativeness, Persuasion, Argumentation
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Supervisor: prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.01.2011
Date of assignment: 04.01.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 31.01.2011 00:00
Date of electronic submission:11.01.2011
Date of proceeded defence: 31.01.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Mgr. Petr Mareš, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Studium odborné literatury z relevantních oblastí (zvl. analýza diskurzu, mediální studia, jazyk mládeže)
Shromáždění materiálu (časopisy SPARK z období cca 10 posledních let existence)
Analýza podle zvolených kritérií (práce s jazykovými útvary a poloútvary – s důrazem na hudební slang a jiné slangy, stylová povaha textů – mj. prolínání odborného a publicistického stylu, jejich jazyková kultura, internacionalizace atd.).
Shrnutí výsledků, zobecnění, formulace závěrů
References
JIRÁK, J.; KOPPLOVÁ, B. Masová média. Praha : Portál, 2009.
JIRÁK, J.; KOPPLOVÁ, B. Média a společnost. Praha : Portál, 2007.
BURTON, G.; JIRÁK, J. Úvod do studia médií. Barrister a Principal, 2001.
KADLECOVÁ, K. Dívky a girls podle českých časopisů. Jazyk, ideologie, publikum a jeho přístup. Nakl. Bor, 2007.
HUBÁČEK, J. Malý slovník českých slangů. Ostrava, 1988.
BLOMMAERT, J. Discourse. Cambdridge University Press, 2005
WAITES, B.; BENNETT, T.; MARTIN, G. (eds.). Popular Culture: Past And Present. Londýn : Croom Helm, 1991.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html