Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Analysis of the growth of human neural stem cells on several types of biocompatible hydrogels
Thesis title in Czech: Analýza růstu lidských neurálních kmenových buněk na několika typech biokompatibilních hydrogelů
Thesis title in English: Analysis of the growth of human neural stem cells on several types of biocompatible hydrogels
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Physiology (31-152)
Supervisor: Mgr. Natalyia Romanyuk, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.11.2008
Date of assignment: 25.11.2008
Date of electronic submission:03.06.2009
Date of proceeded defence: 03.06.2009
Opponents: doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Na celém světě žije dnes odhadem 2,5 milionu lidí s poraněním míchy (SCI), a každý rok je evidováno více než 130,000 nových případů. SCI způsobuje trvalou ztrátu neuronů a axonální degeneraci na straně léze, vede k vážným funkčním defektům, paraplegii nebo tetraplegii. V současné době neexistuje efektivní léčba míšního poranění. Nově vznikající strategie pro náhradu, nebo regeneraci poškozené tkáně je implantace kmenových buněk a/nebo uměle vytvořených biomateriálů, jako lešení pro tvorbu mostů mezi zbytky poškozené míchy. V této práci, chceme testovat viabilitu, růst a diferenciaci lidských neurálních kmenových buněk na několika typech biokompatibilních hydrogelů, s cílem možného využití, jako transplantačního materiálu v potkaním modelu míšní balónkové kompresní léze.
Preliminary scope of work in English
Worldwide, an estimated 2.5 million people live with spinal cord injury (SCI), with more than 130,000 new injuries reported each year. SCI invariably results in the loss of neurons and axonal degeneration at the lesion site, leading to severe functional impairment, paraplegia or tetraplegia. Currently, there is no effective treatment for spinal cord injury. An emerging strategy for replacing or regenerating damaged tissue is the implantation of stem cells and/or artificial biomaterials such as scaffolds to form tissue bridges between damaged spinal cord stumps. In this study, we plan to test viability, growth and differentiation of human neural stem cells on several types of biocompatible hydrogels with the aim of possible use as transplantation material in the rat model of spinal cord balloon compression lesion.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html