Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Netradiční fyzikální tabulky
Thesis title in Czech: Netradiční fyzikální tabulky
Thesis title in English: Unusual physical tables
Key words: fyzikální veličiny, elektronické tabulky, tabelované hodnoty
English key words: physical quantities, electronic tables, tabulated data
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics Education (32-KDF)
Supervisor: Mgr. Jakub Jermář
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.11.2008
Date of assignment: 13.11.2008
Date and time of defence: 28.01.2013 00:00
Date of electronic submission:05.12.2012
Date of submission of printed version:07.12.2012
Date of proceeded defence: 28.01.2013
Reviewers: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Guidelines
1. Zmapovat fyzikální veličiny a objekty vyskytující se v příkladech u učiva středoškolské fyziky

2. Zmapovat stav ve vybraných zahraničních učebnicích a sbírkách.

3. Pátrat po příkladech s nereálnými hodnotami či fyzikálně nepravděpodobnými či nemožnými ději v učebnicích a sbírkách.

4. Navrhnout a vytvořit soubor objektů z běžného života použitelných při tvorbě nových úloh (např. vlaková souprava Pendolino, mající konkrétní délku, max. rychlost, max. výkon, ? ) a sepsat typické vlastnosti (hodnoty veličin) u těchto objektů.

5. Ve spolupráci s administrátory serveru FyzWeb vytvořit interaktivní webové fyzikální tabulky.

6. Vytvořit návod, jak za pomoci těchto tabulek vytvářet smysluplné testové příklady. Vytvořit několik ukázkových příkladů. Rozbor (či zjistit názory odborníků), kdy má smysl pracovat s abstraktními pojmy typu ?hmotný bod?.

7. Navrhnout, jak měřit či alespoň odhadovat reálné hodnoty veličin pomocí běžně dostupných pomůcek. (např. rychlost pomocí fotoaparátu, čas dle tepu/zpěvu, stínu, ?)
References
- Kapler I.: Míry, jednotky, veličiny. Repronis, 2000, Ostrava.
- Bartuška K.: Sbírka řešených úloh z fyziky pro střední školy I-IV. Prométheus, 1997, Praha.
- Lepil O. a kol.: Fyzika ? sbírka úloh pro střední školy. Promehteus, 2007, Praha.
- Lepil O.: Fyzika pro SŠ I a II. Prométheus, 2003, Praha.
- Štoll I.: Fyzika pro netechnické obory SOŠ a SOU. Prométheus, 2003, Praha.
- soubor učebnic Fyzika pro gymnázia. Prometheus, Praha.
- Mikulčák J. a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy. Promehteus, 2007, Praha.
- Halliday D., Resnick R, Walker J.: Fyzika. Vutium, 2006, Brno.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html