Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Chemie vody, vzduchu a půdy (Součást integrované výuky)
Thesis title in Czech: Chemie vody, vzduchu a půdy (Součást integrované výuky)
Thesis title in English: The chemistry of the water, the air and the soil (Integrated education)
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemistry Education (31-280)
Supervisor: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.11.2008
Date of assignment: 20.04.2010
Date of electronic submission:10.09.2010
Date of proceeded defence: 20.09.2010
Opponents: RNDr. Barbora Zákostelná, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Rozbor současného stavu výuky integrované přírodovědy na základních školách, nižších gymnáziích a středních školách.
Tvorba, realizace a ověření vlastních materiálů ve školách.
Vyhodnocení a optimalizace výsledků. Zjištění stavu integrované výuky na nižším stupni G a zákl.škol? v ČR
2) analýza učebnic Člověk a příroda (Voda, Vzduch, Půda) v oblasti chemie
3) navržení vlastních materiálů doplňujících analyzované učebnice v oblasti chemie: laboratorní práce a protokoly s úkoly, pracovní listy, didaktická hra
4) ověření navržených materiálů - dostupná odborná literatura, učebnice, časopisy v oboru chemické vzdělávání,
diplomové a rigorózní práce z didaktiky chemie k dané tématice.
?The analysis of concrete textbooks for integrated education.
2) The creation, realisation and verification of exercises for integrated education at schools.
3) The evaluation and optimalisation of results.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html