Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Automatické generování logovacích triggerů v DB
Thesis title in Czech: Automatické generování logovacích triggerů v DB
Thesis title in English: An automatic generation of logging database triggers
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: Mgr. Václav Matouš
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.11.2008
Date of assignment: 17.11.2008
Date and time of defence: 22.06.2009 00:00
Date of electronic submission:22.06.2009
Date of proceeded defence: 22.06.2009
Reviewers: Irena Mlýnková
 
 
 
Guidelines
Vytvořte aplikaci, která uživateli umožní pro zvolenou databázi vytvořit logovací triggery nad zvolenými tabulkami a pro zvolené operace (DELETE, INSERT nebo UPDATE). Pokud příslušná databáze podporuje ON UPDATE triggery také pro jednotlivé sloupce, pak by měl mít uživatel možnost zvolit i jednotlivé sloupce.

Pro implementaci zvažte různé možnosti formátu logu, především s ohledem na možnosti vyhledávání různých událostí.

Nedílnou součástí řešení je implementace alespoň pro dvě různé databázové platformy, např. MySQL, PostgreSQL, Oracle atd., přičemž aplikace by měla být v rámci možností co nejvíce rozšiřitelná na další platformy.
References
1. Dokumentace MySQL, http://dev.mysql.com/doc/
2. Dokumentace PostgreSQL, http://www.postgresql.org/docs/
3. Dokumentace Oracle, http://www.oracle.com
Preliminary scope of work
Vytvořte aplikaci, která uživateli umožní pro zvolenou databázi vytvořit logovací triggery nad zvolenými tabulkami a pro zvolené operace (DELETE, INSERT nebo UPDATE). Pokud příslušná databáze podporuje ON UPDATE triggery také pro jednotlivé sloupce, pak by měl mít uživatel možnost zvolit i jednotlivé sloupce.

Pro implementaci zvažte různé možnosti formátu logu, především s ohledem na možnosti vyhledávání různých událostí.

Nedílnou součástí řešení je implementace alespoň pro dvě různé databázové platformy, např. MySQL, PostgreSQL, Oracle atd., přičemž aplikace by měla být v rámci možností co nejvíce rozšiřitelná na další platformy.
Preliminary scope of work in English
Create an application, which will generate logging triggers over database tables specified by a user. The user must be able to specify logged operations (DELETE, INSERT, UPDATE).

Discuss possible ways for a produced log, reflect possibilities of a searching in the log.

At least two database platforms, e.g. MySQL, PostgreSQL, Oracle etc., must be implemented.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html