Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Ultrarychlé elektronické procesy v nanodiamantu
Thesis title in Czech: Ultrarychlé elektronické procesy v nanodiamantu
Thesis title in English: Ultrafast electronic processes in nanodiamond
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.11.2008
Date of assignment: 13.11.2008
Date and time of defence: 15.09.2010 00:00
Date of proceeded defence: 15.09.2010
Reviewers: RNDr. Kateřina Herynková, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
Guidelines
Náplní práce je experimentální studium ultrarychlých elektronických procesů v nanodiamantu a v strukturách nanodiamant-organická látka metodami femtosekundové laserové spektroskopie.
References
1. J. C. Diels, W. Rudolph, Ultrashort Laser Pulse Phenomena, Academic Press, San Diego,
1996.

2. N. Peyghambarian, S. W. Koch, A. Mysyrowicz, Introduction to Semiconductor Optics, Prentice-Hall, New
Jersey, 1993.

3. C. F. Klingshirn: Semiconductor Optics (Springer Verlag, Berlin, 1995).

4. Vybraná časopisecká literatura
Preliminary scope of work
V posledních letech dochází k rychlému rozvoji v oblasti nanomateriálů. Jsou vyvíjeny nové struktury, přístroje a systémy, které budou mít díky svým nanorozměrům zcela nové vlastnosti a funkce. Velmi slibným materiálem je nanodiamant, tedy diamantové krystaly s nanometrovými rozměry. Diamant má unikátní mechanické, elektrické, optické i chemické vlastnosti, navíc je biokompatibilní. Očekává se proto jeho rozsáhlé uplatnění v řadě aplikací, například v oblasti nanoelektroniky a optoelektroniky nebo chemických a biologických nanosenzorů. Pro rozvoj zmíněných aplikací je nezbytné chápání základních elektronických procesů v nanodiamantu i ve strukturách, v nichž je kombinován s organickými látkami, které umožňují jeho funkcionalizaci. Ultrarychlá (femtosekundová a pikosekundová) laserová spektroskopie dovoluje přímo sledovat dynamiku elementárních excitací v pevných látkách. Je významná zejména při studiu nanostruktur, v nichž díky jejich malým rozměrům probíhá řada procesů velmi rychle. Náplní diplomové práce bude experimentální studium dynamiky fotoexcitovaných elektronů v nanodiamantu připraveném metodou depozice z plynné fáze a v systému polymer-nanodiamant, eventuálně ve strukturách složitějších. Očekávaným výsledkem práce jsou původní poznatky o elektronických relaxačních a rekombinačních procesech, ke kterým v uvedených strukturách dochází, kterých bude možné použít při optimalizaci struktur pro budoucí aplikace.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html