Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Počítačové studium sondové diagnostiky vysokoteplotního plazmatu
Thesis title in Czech: Počítačové studium sondové diagnostiky vysokoteplotního plazmatu
Thesis title in English: Computer study of probe diagnostics in high-temperature plasma
Key words: plazma, sondová diagnostika, počítačová fyzika, částicové modelování
English key words: plasma, probe diagnostics, computational physics, particle modelling
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.11.2008
Date of assignment: 04.11.2008
Date and time of defence: 23.09.2011 00:00
Date of electronic submission:26.08.2011
Date of submission of printed version:10.08.2011
Date of proceeded defence: 23.09.2011
Reviewers: doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
 
 
 
Guidelines
1. Seznámit se se studovanou problematikou a prostudovat zadanou literaturu z oblasti počítačového modelování, fyziky vysokoteplotního plazmatu a sondové diagnostiky v okrajovém vysokoteplotním plazmatu.
2. Vytvořit dvourozměrný částicový model interakce elektropozitivního plazmatu s pevnou látkou za přítomnosti vnějších elektrických a magnetických polí.
3. Rozšířit tento model na plně třírozměrný.
4. Studovat vliv magnetického pole na procesy v plazmatu.
5. Studovat dynamické procesy v plazmatu a diskutovat vliv turbulencí plazmatu.
6. Aplikovat vytvořenou metodiku na sondy složitých tvarů používané při diagnostice plazmatu v tokamaku ve vazbě na experimentální data především z tokamaků CASTOR a COMPASS.
7. Testovat možnost zvýšení efektivity částicového modelování ve vysokoteplotním plazmatu pokročilými postupy softwarovými a hardwarovými.
References
Chen F. F.: Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion, Springer 2006.
Birdsall D. C., Langdon A. B.: Plasma Physics via Computer Simulation, Adam Hilger, Bristol 1991.
Hockney R.W., Eastwood J.W.: Computer Simulation Using Particles, Taylor and Francis, New York 1988.
Maršálek O.: Diplomová práce, MFF UK 2008.
Další literatura po dohodě s vedoucím diplomové práce.
Preliminary scope of work
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=626

Studovat fyzikální procesy probíhající při interakci vysokoteplotního plazmatu s povrchy pevných látek postupy počítačové fyziky. Metodikou práce bude počítačové modelování založené na experimentálních datech získaných v rámci spolupráce v projektu EURATOM. Těžištěm diplomové práce bude analýza procesů probíhajících při sondové diagnostice v okrajovém vysokoteplotním plazmatu a zkoumání vlivu použité metodiky počítačového modelování na přesnost dosažených výsledků a efektivitu výpočtů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html