Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Studium hadronizace v ep interakcích s pomocí Monte Carlo programů
Thesis title in Czech: Studium hadronizace v ep interakcích s pomocí Monte Carlo programů
Thesis title in English: The study of hadronization in ep interactions with Monte Carlo programs
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
Author:
Guidelines
Cílem práce je s pomocí Monte Carlo programů (PYTHIA,RAPGAP)pro simulaci ep interakcí studovat hadronizaci. Změnou parametrů v programech lze studovat závislost různých fyzikálních rozdělení na daném parametru. Tato studie může být důležitá pro korekce kvantově chromodynamických výpočtů na efekty hadronizace (jedině s touto korekcí je totiž možné srovnat data s teorií).
Předpovědi studovaných modelů mohou být srovnány s již existujícími daty.
References
Manuály Monte Carlo programů RAPGAP a PYTHIA, publikace experimentu H1 a ZEUS (DESY), viz databáze QSPIRES.
Preliminary scope of work
Studie vlastností hadronizace v Monte Carlo programech měněním parametrů v těchto programech a srovnání s experimentálními daty.
Preliminary scope of work in English
The study of hadronization effects in Monte Carlo programs by changing of parameters. Comparison with existing data.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html