Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Heuristiky pro problém výměny ledviny
Thesis title in Czech: Heuristiky pro problém výměny ledviny
Thesis title in English: Heuristics for the Kidney Exchange Problem
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: RNDr. Mgr. Eva Jelínková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.10.2008
Date of assignment: 16.10.2008
Date and time of defence: 22.06.2009 00:00
Date of electronic submission:22.06.2009
Date of proceeded defence: 22.06.2009
Reviewers: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Studentka se seznámí s problémem výměny ledviny a s existujícími heuristikami pro hledání stabilních permutací s krátkými cykly. Dále se pokusí navrhnout a implementovat vlastní vylepšení těchto heuristik, především z hlediska časové složitosti a praktické použitelnosti i pro velká vstupní data.
References
K. Cechlárová, J. Hajduková: Stability testing in coalition formation games, Proc. SOR'99, Preddvor, Slovenia, eds. V. Rupnik, L. Zadnik-Stirn, S. Drobne, 111 - 116 (1999).
K. Cechlárová, V. Lacko, The kidney exchange problem: How hard is it to find a donor?, IM Preprint 4/2006 (2006).
Další literatura podle pokynů vedoucí.
Preliminary scope of work
Cílem práce je implementovat existující heuristiky pro hledání stabilní permutace s krátkými cykly v problému výměny ledviny. Práce také může obsahovat návrh a implementaci vlastních vylepšení těchto heuristik, především z hlediska časové složitosti a praktické použitelnosti i pro velká vstupní data.
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis is to implement existing heuristics for finding a stable permutation with short cycles for the kidney exchange problem. The thesis may also contain a design and implementation of original improvements of these heuristics, especially with regard to time complexity and practical usability also for large input data.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html