Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Jednoduché pokusy pod drobnohledem
Thesis title in Czech: Jednoduché pokusy pod drobnohledem
Thesis title in English: Simple experiments under the microscope
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics Education (32-KDF)
Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.10.2008
Date of assignment: 12.10.2008
Date and time of defence: 09.09.2010 00:00
Date of electronic submission:09.09.2010
Date of proceeded defence: 09.09.2010
Reviewers: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
 
 
 
Guidelines
- vybrat několik námětů na jednoduché školní pokusy, které se provádějí ve školách
- zjistit, jak jsou tyto pokusy obvykle vysvětlovány
- nalézt problematické, nebo neúplné části těchto obvyklých vysvětlení
- provést důkladný fyzikální rozbor vybraných experimentů
- důsledně ověřit všechny části nových podrobných fyzikálních vysvětlení
References
Hilscher H.: Physikalische Freihand-experimente, Band1-2, Aulis Verlag Deubner, Koln 2004.
Drozd Z., Brockmeyerová J.: Pokusy z volné ruky. Prometheus, Praha 2003.
Sborníky Veletrhu nápadů učitelů fyziky 1-11.
Dílny Heuréky 2003-2004, Prometheus, Praha 2005.
Dílny Heuréky 2005, Prometheus, Praha 2006.
Preliminary scope of work
V rámci didakticky zaměřených diplomových prací již byla vytvořena řada souborů námětů na jednoduché pokusy. V těchto pracích jsou většinou zpracovány tématicky zaměřené návody k experimentům, je k nim vytvořena příslušná didaktická dokumentace, chybí ale jejich hlubší fyzikální rozbor.
Úkolem diplomanta, který si vybere tuto práci, bude zpracovat několik jednoduchých školních pokusů (myslí se jednoduchých z hlediska přípravy a provedení) a provést jejich důkladný fyzikální rozbor včetně potřebných výpočtů, měření apod. Tento komplexní přístup k tématu by měl přinést nový, fyzikálně úplný pohled na problematiku tzv. jednoduchých pokusů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html