Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Problémy spojené s výpočtem největšího společného dělitele
Thesis title in thesis language (Slovak): Problémy spojené s výpočtem největšího společného dělitele
Thesis title in Czech: Problémy spojené s výpočtem největšího společného dělitele
Thesis title in English: Problems connected with the calculation of the GCD
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Numerical Mathematics (32-KNM)
Supervisor: doc. RNDr. Jan Zítko, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.10.2008
Date of assignment: 15.10.2008
Date and time of defence: 11.09.2009 00:00
Date of electronic submission:11.09.2009
Date of proceeded defence: 11.09.2009
Reviewers: prof. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc.
 
 
 
Guidelines
Úkolem práce bude zpracovat souvislost mezi Eukleidovým algoritmem a transformacemi Sylvestrových matic. Na základě toho pak naprogramovat metodu STLN (structured total least norm) pro Sylvestrovu matici v MATLABu. Toto souvisí již přímo s výpočtem největšího společného dělitele dvou nepřesně zadaných polynomů, což provedeme.
References
J.R. Winkler, J.D. Allan: Structured total least norm and approximate GCDs of inexact polynomials. Journal of Comp. and Appl.Mathematics 215 (2008), 1-13
C. J. Zarowski, X. Ma, F.W. Fairman: QR-factorization method for calculation of greatest common divisor of polynomials with inexact coefficients, IEEE Trans. Signal Process. 48 (2000), 3042-3051
Preliminary scope of work
Metoda SNTL pro výpočet největšího společného dělitele dvou nepřesně zadaných polynomů.
Preliminary scope of work in English
Structured total least norm and approximate GCDs of inexact polynomials.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html