Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Feder, Vardi a CSP
Thesis title in Czech: Feder, Vardi a CSP
Thesis title in English: Feder, Vardi and CSP
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Algebra (32-KA)
Supervisor: doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 18.11.2008
Date of assignment: 18.11.2008
Guidelines
Cílem práce by bylo zpracování níže uvedeného článku. Je to přelomový a patrně nejvíce citovaný článek týkající se CSP (Constraint Satisfaction Problem). Je obsahově bohatý a inspirující avšak formálně velmi zevrubný. Samotné pochopení, dohledaní a často i dodělání důkazů dává dostatečný materiál pro diplomovou práci a zároveň poskytne dobrý základ pro budoucí samostatný výzkum v této atraktivní oblasti kombinující teorii výpočtové složitosti s univerzální algebrou.
References
T. Feder, M.Y. Vardi, The Computational Structure of Monotone Monadic SNP and Constrait
Satisfaction: A Study through Datalog and Group Theory, SIAM Journal on Computing archive
Volume 28, Issue 1 (February 1999) 57 -- 104
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html