Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Výzkum možností výuky ve virtuální realitě a v prostředí Second Life
Thesis title in Czech: Výzkum možností výuky ve virtuální realitě a v prostředí Second Life
Thesis title in English: Research of teaching possibilities in virtual reality and in Second Life
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship - New Media Studies (21-UISKNM)
Supervisor: Mgr. Denisa Kera, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.07.2008
Date of assignment: 30.07.2008
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 22.09.2008 00:00
Date of electronic submission:08.08.2008
Date of proceeded defence: 22.09.2008
Submitted/finalized: finalized
Reviewers: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
 
 
 
Preliminary scope of work
Obsahem diplomové práce je výčet současných a tradičních metod výuky cizích jazyků. Dále popis metodických přístupů pro realizaci jazykové výuky ve virtuální realitě a zhodnocení efektivity daných přístupů na modelovém příkladu. -- Součástí diplomové práce je také projekt a případová studie, která sleduje aplikaci různých metod výuky cizích jazyků v prostředí virtuálního světa Second Life. -- Pro realizaci projektu byla použita kombinace několika metod, vhodných pro pedagogický výzkum. V samotném výzkumu byly stanoveny dva cíle. Cíl první sledoval průměr nabytých poznatků studenty s ohledem na aplikovanou výukovou metodu. Cíl druhý sledoval průměr celkově nabytých poznatků. Nejvíce se osvědčily výukové metody ze skupiny metod nepřímých a smíšených. Součástí sekce ?Realizace projektu? je závěrečná zpráva z výzkumu, jejíž obsahem jsou zjištění a doporučení pro efektivní použití prostředí Second Life v oblasti vzdělávání. Videodokumentace je uložena na CD nosiči, který je přiložen k diplomové práci. -- V průběhu výzkumu určeného v zadání práce se objevily nové otázky a problémy, které diplomová práce zmiňuje. Jedná se např. o problematiku Netspeaku ve vztahu k jazykovému vzdělávání. Dále je zde nastíněna otázka identity spojená s pracovními pozicemi v prostředí Second Life a návod na obrazovou dokumentaci výukových aktivit v tomto virtuálním prostředí. -- Obsah diplomové práce může posloužit jako metodický návod pro tvorbu výukového softwaru se zaměřením na výuku cizích jazyků a také jako návod pro realizaci vzdělávacích aktivit v prostředí Second Life.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html