Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Úlohy pravděpodobnostního programování s diskrétním rozdělením
Thesis title in Czech: Úlohy pravděpodobnostního programování s diskrétním rozdělením
Thesis title in English: Probabilistic programs with discrete probability distributions
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Supervisor: prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.10.2008
Date of assignment: 16.10.2008
Date and time of defence: 06.09.2010 00:00
Date of electronic submission:06.09.2010
Date of proceeded defence: 06.09.2010
Opponents: doc. RNDr. Martin Branda, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Uvažuje se úloha lineárního programování, která má náhodné pravé strany se známým diskrétním rozdělením pravděpodobnosti. Podmínky jsou přeformulovány do tvaru pravděpodobnostních omezení. Konvexnost výsledné deterministické optimalizační úlohy nelze obecně očekávat.
Diplomant se seznámí s postupem využívajícím p-eficientních řešení, s možnostmi jejich generování, popíše jejich teoretické vlastnosti a souvislosti a shrne možnosti jejich použití v aproximacích a algoritmech. Propočítá vhodnou ilustrativní aplikaci (např. spolehlivost rozvozních nebo telekomunikačních sítí).
References
[1] S. Sen: Relaxations for probabilistically constrained programs with discrete random variables, OR Letters 11 (1992) 81-86.
[2] D. Dencheva, A. Prékopa, A. Ruszczynski: Concavity and efficient points of discrete distributions in probabilistic rogramming, Math. Program. Ser. A 89 (2000) 55-77.
[3] A. Prékopa: Dual method for the solution of a one-stage stochastic programming problem with random RHS obeying a discrete probability distribution, ZOR 34 (1990) 441-461.
[4] A. Prékopa: On the relationship between probabilistic constrained, disjunctive and multiobjective programming, RRR 7-2007 of RUTCOR.
[5] A. Prékopa, B. Vizvári, T. Badics: Programming under probabilistic constraint with discrete random variable. RRR 10-96 of RUTCOR.
[6] A. Prékopa, E. Boros: On the existence of a feasible flow in a stochastic transportation network, Operations Research 39 (1991) 119-129.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html