Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Interakce vln a částic v magnetosféře Země
Thesis title in thesis language (Slovak): Interakce vln a částic v magnetosféře Země
Thesis title in Czech: Interakce vln a částic v magnetosféře Země
Thesis title in English: Wave-particle interactions in the Earth's magnetosphere
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.11.2008
Date of assignment: 04.11.2008
Date and time of defence: 20.09.2012 00:00
Date of electronic submission:03.08.2012
Date of submission of printed version:03.08.2012
Date of proceeded defence: 20.09.2012
Reviewers: doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1) Studium literatury, sepsání přehledu současného výzkumu
2) Studium stávajících metod pro analýzu vlnových dat a stávajícího programového vybavení pro analýzu vlnových jevů.
3) Úprava stávajícího programového vybavení pro analýzu šíření a stability vln v plazmatu.
4) Analýza vlnových a částicových měření umělých družic v oblasti geomagnetického rovníku.
References
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce.
Preliminary scope of work
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=622

Nestability rozdělovacích funkcí plazmatu v magnetosféře Země mohou vést ke vzniku elektrostatických nebo elektromagnetických vln. Tyto vlny jsou pak měřitelné umělými družicemi, stejně tak, jako rozdělovací funkce jednotlivých složek plazmatu. Za použití těchto měření lze aplikací kinetické teorie šíření vln v plazmatu ověřit příslušné nestability, jako je například cyklotronová nestabilita elektronů a iontů v oblasti geomagnetického rovníku, důležitá pro vznik vln ve hvizdovém nebo magnetozvukovém módu v oblasti geomagnetického rovníku.

Cílem diplomové práce bude získání nových informací o generaci a způsobu šíření vlnových emisí v magnetosféře Země. Předpokládá se, že posluchač zvládne použití exitujících programů pro zpracování a analýzu dat a pro analýzu řešení komplexní disperzní relace. Ke studiu budeme používat data umělých družic Cluster nebo Polar. Tato práce je podporována grantovým projektem a může být spojena s kratším pobytem na spolupracujícím zahraničním pracovišti. Na práci lze navázat v následném doktorském studiu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html