Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Studium produkce jetů ve fotoprodukčních interakcích na urychlovači HERA
Thesis title in Czech: Studium produkce jetů ve fotoprodukčních interakcích na urychlovači HERA
Thesis title in English: The study of jets in photoproduction interactions at HERA
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: RNDr. Alice Valkárová, DrSc.
Author:
Guidelines
Cílem práce by měla být kvalifikovaná kompilace výsledků studia jetů získaných během posledních 10 let na experimentech H1 a ZEUS na urychlovači elektronů a protonů HERA v Hamburku. Práce by měla shromáždit všechny výsledky a vyvodit z nich odpovídající závěry.
References
Publikace týkající se produkce jetů na experimentech H1 a ZEUS, seznam viz stránky obou experimentů.
Preliminary scope of work in English
The aim of the work is the compilation of results about jet production at experiments H1 and ZEUS at HERA collider.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html