Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Optická spektroskopie bakteriochlorofylových agregátů s deriváty indiga
Thesis title in Czech: Optická spektroskopie bakteriochlorofylových agregátů s deriváty indiga
Thesis title in English: Optical spectroscopy of bacteriochlorophyll aggregates with indigo derivatives
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: doc. RNDr. Jakub Pšenčík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.11.2009
Date of assignment: 13.11.2009
Date and time of defence: 22.06.2010 00:00
Date of proceeded defence: 22.06.2010
Reviewers: František Vácha
 
 
 
Advisors: Mgr. Jan Alster, Ph.D.
Guidelines
1. Seznámení se základy absorpční a fluorescenční spektroskopie
2. Studium agregace bakteriochlorofylu c s deriváty indiga a charakterizace výsledných komplexů pomocí absorpčních spekter
3. Měření fluorescenčních spekter připravených komplexů, odhad účinnosti přenosu excitační energie mezi deriváty indiga a bakteriochlorofylem c
References
1. Lakowicz JR: Principles of Fluorescence Spectrosocopy (1986) Plenum Press, New York
2. Blankenship RE: Molecular Mechanisms of Photosynthesis (2002) Blackwell Science, Oxford
3. Balaban TS, Tamiaki H, Holzwarth AR: Chlorins programmed for self-assembly (2005) Top. Curr. Chem. 258:1-38
Preliminary scope of work
Práce je zaměřena na studium samoorganizujících se bakteriochlorofylových agregátů, které se v přírodě vyskytují ve světlosběrných komplexech zelených fotosyntetických bakterií, tzv. chlorosomech. Tyto agregáty představují díky svým zajímavým fyzikálním vlastnostem nadějné materiály pro nanotechnologie, např. pro umělou fotosyntézu nebo molekulární elektroniku. Obsahem práce bude příprava komplexů s definovanými vlastnostmi a jejich studium především metodami optické spektroskopie.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html