Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Marketingový plán tanečního centra
Thesis title in Czech: Marketingový plán tanečního centra
Thesis title in English: Marketing plan of Dance centre
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Management (51-400110)
Supervisor: Ing. Petr Malecha
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.09.2007
Date of assignment: 15.09.2007
Date and time of defence: 24.09.2008 00:00
Date of electronic submission:24.09.2008
Date of proceeded defence: 24.09.2008
Reviewers: Oponent B
 
 
 
Preliminary scope of work
Vytvoření návrhu nového tanečního centra v Praze, zhodnocení konkurenčních center, návrh na propagaci vlastního tanečního centra
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html