Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium homogenity elektrických parametrů organických vodivých materiálů v průběhu stárnutí
Thesis title in Czech: Studium homogenity elektrických parametrů organických vodivých materiálů v průběhu stárnutí
Thesis title in English: -
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Supervisor: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.
Author:
Guidelines
-
References
-
Preliminary scope of work
Polymerní materiály podléhají i za běžných podmínek chemickým a strukturálním změnám,
které mají za následek postupnou změnu fyzikálních vlastností. Pro účely testování materiálových
vlastností v laboratorních podmínkách se běžně stárnutí kontrolovaně urychluje (nejčastěji
zvýšením teploty). V případě vodivých polymerů je nejvýznamnější fyzikální veličinou rezistivita.
V průběhu stárnutí jsou změny rezistivity a vývoj jejích nehomogenit odrazem proměn chemické
struktury. Elektrická impedanční tomografie (EIT) umožňuje průběžně sledovat rozložení rezistivity
uvnitř měřeného objektu a tak nedestruktivně studovat homogenitu strukturálních změn.
Cílem práce je porovnat vliv stárnutí na různě připravené vodivé polymerní materiály na
základě průběžného mapování rezistivity metodou EIT prováděného při teplotním stárnutí.
Práce má převážně experimentální charakter.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html