Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Mapování rezistivity metodou elektrické impedanční tomografie
Thesis title in Czech: Mapování rezistivity metodou elektrické impedanční tomografie
Thesis title in English:
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Supervisor: doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.
Author:
Preliminary scope of work
Elektrická impedanční tomografie (EIT) umožňuje zjistit rozložení rezistivity uvnitř heterogenního objektu a tak nedestruktivně sledovat jeho vnitřní strukturu a její změny. Teoretická část zahrnuje především pochopení základních principů metody,
postupu měření a způsobu vyhodnocování. Praktickou část pak představuje změření a vyhodnocení map rezistivity pro vybrané polymerní vzorky.

Cílem práce je seznámit se s tomografickou metodou mapování rezistivity. Student se v rámci práce seznámí se základními principy řízení aparatury počítačem.

Práce má převážně experimentální charakter.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html