Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Motivace skautských vedoucích
Thesis title in Czech: Motivace skautských vedoucích
Thesis title in English: The Motivation of Scout Supervisors
Key words: skaut, skauti
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme SHV - Social Sciences Module (24-SM)
Supervisor: doc. PhDr. Václav Břicháček
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.06.2008
Date of assignment: 18.06.2008
Date of electronic submission:23.03.2009
Date of proceeded defence: 23.03.2009
Course: Bachelor's Thesis (YAK47005)
Reviewers: Mgr. Matěj Velek
 
 
 
Guidelines
Studium literatury.
Sestavení metodiky rozhovorů a jejich následná analýza.
References
Svojsík, A. B.: Základy junáctví; Merkur, Praha 1991
Zapletal, M.: Záhady a tajemství Jaroslava Foglara; Euromedia Group, k.s., Praha 2007
Sondy do světa skautu; Junák 2003
Miller, S.: Psychologie hry; Panorama, Praha 1978
Břicháček, V.: Poselství skautské výchovy; Skauting, Liberec 1991
Břicháček, V.: Skautské putování po stezce životem; FONS 1995
Baden-Powell, R.: Skauting pro chlapce; Junák, 2007
Vágnerová, M.: Vývojová psychologie; Karolinum, Praha 2005
Zapletal, M.: Encyklopedie her; Praha 1973
Časopis Junák
Experimentální skautská stezka ? manuál pro vedoucí; Junák 2006
Preliminary scope of work
Práce se zaměří na vedoucí skautských oddílů a na náplň oddílových schůzek, akcí či táborů, které vedoucí pro děti pravidelně připravují. Předávání tradic, znalostí a morálních zásad je pro skautský oddíl typické a děje se tak již od vzniku skautského hnutí. Je tu tedy předpoklad, že právě tyto tradice budou ovlivňovat i přípravu programu. Cílem práce bude zjistit, nakolik právě tyto tradice ovlivňují přípravu programu a nakolik se dnešní vedoucí obracejí pro motivaci někam jinam, popř. kam. Důležité bude i psychologické hledisko, zda-li vedoucí při přípravě programu dbají na psychický vývoj dítěte, na jeho věk.
Základem bude teoretické studium tradičních autorů skautské literatury a konfrontace zjištěných faktů s údaji získanými při rozhovorech se skautskými vedoucími.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html