Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Rozdíly v trénování mužů a žen v boxu
Thesis title in Czech: Rozdíly v trénování mužů a žen v boxu
Thesis title in English: Difference between male and female boxing training
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Supervisor: Mgr. Jan Venzara
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.06.2008
Date of assignment: 09.06.2008
Date and time of defence: 03.05.2010 10:00
Venue of defence: KTUS - FTVS - Praha
Date of electronic submission:15.04.2010
Date of submission of printed version:15.04.2010
Date of proceeded defence: 03.05.2010
Opponents: Mgr. Marek Šimák
 
 
 
Guidelines
1. Prostudovat dostupnou literaturu domácí a zahraniční zaměřečnou na trénink žen
2. Popsat stávající způsob tréninku žen v boxu
3. Popsat rozdíly v tréninku žen a mužů v boxu
4. Vypsat hlavní body rozdílu v tréninku žen v boxu
5. Rozdíly psychické odolnosti žen a mužů v boxu
6. Diskuze o prozdílech v tréninku
7. Závěr
Preliminary scope of work
Název diplomové práce:
Rozdíl v trénování mužů a žen v boxu.
Cíle práce:
Cílem mé diplomové práce je zjistit a popsat rozdíly v trénování mužů a žen v současném amatérském boxu v České republice. Protože tento sport není příliš rozšířený, ráda bych přiblížila problematiku tohoto sportu veřejnosti a případným současným trenérům.
Metoda:
Pro získání objektivních údajů o kondici jsem použila některé sportovní testy. Zpracována byla data ze čtyř testů, od šesti závodníků. Do tabulek byla zanesena všechna nashromážděná data a dle hodnocení zaznamenán výsledek. Jako další metodu sběru dat jsem použila převážně pozorování.
Výsledky:
Závěry a výsledky práce mohou být využity při tréninkovém procesu, především v oblasti zdokonalování technických či taktických činností jednotlivce, které jsou jedním ze základních prvků výkonu jednotlivce a modelování tréninku.

Klíčová slova:
Zápas, box, zatížení, rozdíl, způsob, ženy.
Preliminary scope of work in English
Diploma work title:
Differences between male and female boxing training
Work´s objectives:
The goal of my diploma work is to find out and describe the differences between men´s and women´s training in current amateur boxing in Czech republic. Because this sport branch is not very extended I would like to familiarize the public and eventual active coaches with the problems of it.
Method:
I used some sport tests to gain objective indications about fitness. Data from four tests
taken by six contestants were processed. All the gained data were put into tables and the result
was noted according to the rating. As another method of data gathering I mainly used observation.

Results:
The results and conclusions can be used at training process. Especially at improving one´s technical and tactical activities which are one of the elements in performance and training compilation.

Key words:
Match, boxing, loading, difference, method, women.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html