Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 301)
Assignment details
  
Matematické úlohy v přírodě
Thesis title in Czech: Matematické úlohy v přírodě
Thesis title in English: Mathematical problems inspired by the nature
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Supervisor: doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.06.2008
Date of assignment: 09.06.2008
Date and time of defence: 26.05.2010 00:00
Date of submission of printed version:20.04.2010
Date of proceeded defence: 26.05.2010
Reviewers: PhDr. Alena Šarounová, CSc.
 
 
 
Guidelines
Prostudovat učebnice a sbírky úloh z matematiky pro střední školy a publikace z rekreační matematiky se zaměřením na aplikační úlohy z běžného života.Vytvořit soubor řešených úloh soustředěných na situace, které se vyskytují nebo které lze přirozeně vytvářet při pobytu v přírodě. Úlohy a jejich řešení doprovodit metodickými komentáři pro učitele matematiky středních škol, posoudit možnosti využití v praxi.
References
M.Hejný a kol.: Teória vyučovania matematiky 2. SPN, Bratislava 1989
O.Odvárko: Matematika pro každý den. Prospektrum, Praha 1995
S.Kowal: Matematika pro volné chvíle.SNTL,Praha 1975
Učebnice matematiky a sbírky úloh pro střední školy (naše i zahraniční)
Preliminary scope of work
Úlohy týkající se matematických aktivit ve volné přírodě ( měření výšek a vzdáleností, práce s mapami a plány, matematické soutěže a hry atd.) pro úroveň střední školy. Různé metody řešení úloh, porovnávání jejich efektivnosti. Metodické komentáře pro vyučující.
Možnosti využití, např.na zimních a letních kurzech středoškoláků.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html