Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Separabilní redukce ve funkcionální analýze
Thesis title in Czech: Separabilní redukce ve funkcionální analýze
Thesis title in English: Separable reduction theorems in functional analysis
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.10.2008
Date of assignment: 29.10.2008
Date and time of defence: 02.06.2010 00:00
Date of electronic submission:02.06.2010
Date of proceeded defence: 02.06.2010
Reviewers: doc. RNDr. Petr Holický, CSc.
 
 
 
Guidelines
Student se naučí množinově teoretickou metodu elementárních submodelů.
Pomocí ní dokáže některé známé věty o separabilní redukci, zejména v
teorii Banachových prostorů.
Případně se pokusí jejím prostřednictvím dokázat i věty nové.
References
K.Kunen. Set theory. An introduction to independence proofs. Studies in Logic and the Foundations of Mathematics, 102. North-Holland Publishing Co., Amsterdam-New York, 1980. xvi+313 pp. ISBN: 0-444-85401-0

W.Kubis. Banach spaces with projectional skeletons. J. Math. Anal. Appl. To appear.

Další literatura dle potřeby.
Preliminary scope of work
Aplikace metod teorie množin na důkaz vět o separabilní redukci v teorii Banachových prostorů.
Důkaz některých známých vět pomocí těchto metod, případně též aplikace na otevřené problémy.
Téma zasahuje do funkcionální analýzy a teorie množin. Přesnější specifikace po dohodě s případným zájemcem.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html