Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vztah mezi gradienty diverzity, geografickým rozšířením a životními strategiemi afrických ptáků
Thesis title in thesis language (Slovak): Vztah mezi gradienty diverzity, geografickým rozšířením a životními strategiemi afrických ptáků
Thesis title in Czech: Vztah mezi gradienty diverzity, geografickým rozšířením a životními strategiemi afrických ptáků
Thesis title in English: The relationship between diversity patters, spatial distribution and life-histories in African birds
Key words: avifauna južnej Afriky, vlastnosti a životné stratégie druhov, geografické trendy vo vlastnostiach, vzťah vlastností a prostredia, RLQ analýza, fourth-corner analýza
English key words: south African avifauna, life-history traits, geographical patterns in species traits, trait-environment linkages, RLQ analysis, fourth-corner analysis
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of Ecology (31-162)
Supervisor: prof. David Storch, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.11.2008
Date of assignment: 24.01.2011
Date of electronic submission:28.08.2011
Date of submission of printed version:29.08.2011
Date of proceeded defence: 15.09.2011
Reviewers: RNDr. Mgr. Arnošt Leoš Šizling, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.
Preliminary scope of work
Geografické trendy v diversitě (druhovém bohatství) byly detailně studovány u mnoha taxonů, stejně tak jsou známy geografické trendy v některých vlastnostech organismů (například u endotermů roste podle Bergmannova pravidla velikost těla směrem od rovníku k pólům). Není ovšem moc známo, jak souvisí trendy v diversitě s geografickými trendy ve vlastnostech druhů a jejich životních strategiích. Za trendy v diverzitě jsou různě zodpovědné různé druhy a klíčová otázka tedy je, jak jsou trendy diverzity ovlivňovány druhy s různými vlastnostmi a životními strategiemi. Práce využívat dat o rozšíření afrických ptáků ve třech různých prostorových měřítkách (lokální společenstva v Jižní Africe, kvadrátový atlas rozšíření ptáků Jižní Afriky a areály rozšíření všech druhů subsaharské Afriky) a databázi life-history charakteristik afrických ptáků, která bude za tím účelem vytvořena. Bude tedy založená na již publikovaných nebo nasbíraných datech. Kromě prostorové statistiky využije prostorově explicitních simulačních modelů, které k tomu účelu byly vytvořeny.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html