Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Měření nízkých koncentrací 222Rn
Thesis title in Czech: Měření nízkých koncentrací 222Rn
Thesis title in English: Measurement of low 222Rn concentration
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Author:
References
G.F.Knoll: Radiation Detection and Measurement, 1979,1989 John Wiey & Sons
Y. Takeuchi et al.: Development of super-high sensitivity radon detector for the Super-Kamiokande detector, NIM A 497 (2003) 414?428.
Pagelkopf P., Porstendorfer J. Neutralisation Rate and the fraction of the positive 218Po-clusters in air, in Atmospheric Environment 37 (2003) 1057 - 1064
Porstendorfer J., Properties and Behaviour of Radon and Thoron and Their Decay Products in the Air, Journal Aerosol Science 25 (2), 219 - 263, 1994
Kubašta J., Alpha Spectrometric Study of the Mobility of 216Po Ions in Gases, [Ph.D. Thesis] CTU Prague, 1999
Preliminary scope of work
Cílem práce je vypracování doporučení pro měření velmi nízkých koncentrací 222Rn elektrostatickou metodou. Citlivost měření závisí na řadě parametrů detektoru (objem nádoby, napětí na elektrodě, průtok plynu, ?). Náplní práce je počítačové modelování vzniku a transportu iontů dceřinných produktů 222Rn v nádobě detektoru a studium vlivu některých parametrů na citlivost detektoru.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html