Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Neutronový ozařovač
Thesis title in Czech: Neutronový ozařovač
Thesis title in English: Neutron irradiator
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: Ing. Vít Vorobel, Ph.D.
Author:
Guidelines
.
References
G.F.Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley & Sons, New York, Toronto, Singapure,1979 1989.
W.R.Leo: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments, Springer-Verlag Heidelberg 1994.
http://www.geant4.org/geant4/
http://mcnp-green.lanl.gov/index.html
Preliminary scope of work
Cílem práce je návrh ozařovacího zařízení, obsahujícího Pu-Be neutronový zdroj. Půjde o modernizaci dosavadního stacionárního zařízení. Nový ozařovač má být mobilní a má vystavovat obsluhu menší radiační zátěži než stávající zařízení. Těmto protichůdným požadavkům je možno vyhovět využitím vhodné skladby moderujících a stínících materiálů. Počítačové modelování chování neutronů a gama záření v ozařovači s cílem optimalizace této skladby je náplní práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html