Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Hipoterapie - ovlivnění řídících funkcí CNS u pacientů s Parkinsonovou chorobou
Thesis title in Czech: Hipoterapie - ovlivnění řídících funkcí CNS u pacientů s Parkinsonovou chorobou
Thesis title in English: Effects of Hippotherapy on Control Functions of the Central Nervous System in Patients with Parkinson´s Disease
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Fyziologie (51-500200)
Supervisor: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.03.2008
Date of assignment: 07.04.2008
Date and time of defence: 05.05.2008 14:00
Venue of defence: Katedra fyziologie a biochemie FTVS UK
Date of electronic submission:15.04.2008
Date of submission of printed version:15.04.2008
Date of proceeded defence: 05.05.2008
Reviewers: Mgr. Marcela Kryski
 
 
 
Guidelines
Sestavení programu hipoterapie u pacientů s Parkinsonovou nemocí na podkladě literatury, teorie a praktického využití.
Program byl testován na 10 pacientech s Parkinosnovou nemocí seniorského věku s dominantní bradykinezí a rigiditou po dobu 9ti měsíců. Testování bylo prováděno pomocí testu Funkční index soběstačnosti.
V práci je rozebíráno zlepšení následné funkční soběstačnosti pacientů ve vybraných testech.
References
NEVŠÍMALOVÁ, S., RŮŽIČKA, E., TICHÝ, J. a kol. Neurologie. Praha : Galén, 2002. 367s. ISBN 80-7262-160-2.
PREIS, M. a kol. Klinická neuropsychologie. Praha : grada Publishing, 1998.
ROTH, J., RŮŽIČKA, E. Parkinsonova nemoc: praktické rady pro nemocné a jejich rodiny. Praha : Centrum pro extrapyramidová onemocnění, Neurologická klinika 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 2001. 38s.
ROTH, J., RUŽIČKA, E., FIEDLER, Ja kol. Parkinsonské syndromy. In: Parkinsonova nemoc a jiné extrapyramidové poruchy. Příručka pro neurologickou praxi. ČR, Praha, 2002, s. 26-44. Academia Medica Pragensis.
THOMAS, H., WONNACOT, R. Statistika pro obchod a hospodářství. New York 2003. 885s. ISBN 870-856058-09-0.
ZVÁRA, K. Biostatistika. Praha : Karolinum, 2003. 213s. ISBN 80-246-0739-5
Preliminary scope of work
Program byl testován na 10 pacientech s Parkinosnovou nemocí seniorského věku s dominantní bradykinezí a rigiditou po dobu 9ti měsíců. Testování bylo prováděno pomocí testu Funkční index soběstačnosti.
V práci je rozebíráno zlepšení následné funkční soběstačnosti pacientů ve vybraných testech.
Preliminary scope of work in English
Objective: To draw up a Programme for hippotherapy in patients with Parkinson's Disease on the basis of literature, theory and practical application.

Method: The Programme was tested for nine months on ten senior patients with Parkinson's Disease with dominant bradykinesia and muscle rigidity. The testing of individual patients was carried out by means of the FIM test (Functional Independence Measure).

Results: The results show the application of the Programme and the way it can be used in the complicated fight with the Parkinson's Disease. The hippotherapy has a positive effect on senior PD patients with dominant bradykinesia and muscle rigidity, improving the functional independence in daily routine activities. The positive influence of this method can be seen both in locomotive skills and psychic functions.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html