Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Charakterizace výboje v atmosféře methanu a helia pomocí časově rozlišené spektrometrie s Fourierovou transformací
Thesis title in Czech: Charakterizace výboje v atmosféře methanu a helia pomocí časově rozlišené spektrometrie s Fourierovou transformací
Thesis title in English: Time Resolved Fourier Transform Infrared Spectroscopy of CH4/He discharge
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physical and Macromolecular Chemistry (31-260)
Supervisor: prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc., DSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.01.2008
Date of assignment: 29.01.2008
Date of electronic submission:20.05.2008
Date of proceeded defence: 20.05.2008
Opponents: Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce se zabývá výzkumem pozitivního sloupce doutnavého výboje v atmosféře methanu a helia pomocí časově rozlišené spektrometrie s Fourierovou transformací. K práci byl použit spektrometr Bruker IFS 120 upravený pro získávání časově rozlišených spekter pomocí kontinuálního skenování.
Na základě studia časově rozlišených spekter byla zkoumána molekulární dynamika vznikajících krátce žijících částic (He, C, CH, C2, H2*).
Preliminary scope of work in English
This work is concerned with research of positive column glow discharge in methane/helium mixture. Time resolved high resolution Fourier transform spectroscopy us used.
Research of transient species (He, C, CH, C2, H2*) dynamics is based on observed time resolved spectra.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html