Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Fyzikální experimenty ve vzdálené laboratoři
Thesis title in Czech: Fyzikální experimenty ve vzdálené laboratoři
Thesis title in English:
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Supervisor: doc. RNDr. František Lustig, CSc.
Author:
Guidelines
Současné internetové technologie umožňují vzdálená měření s reálnými experimenty. K dispozici jsou uživatelská prostředí (již není třeba tyto vzdálené experimenty individuálně "programovat") umožňující připravit experimenty ve vzdálených laboratořích jen s trochou znalostí HTML. Takovýmito možnostmi disponuje systém ISES a softwareový kit "ISES WEB Control". Cílem diplomové práce je zmapovat možnosti distančních experimentů a vytvořit sbírku takovýchto experimentů z fyziky s příslušným WEBovským didaktickým prostředím. Tyto experimenty potom odzkoušet v non stop provozu na serverech distanční laboratoře. Podporu experimentů budou tvořit WWW stránky. Představu si uděláte na
http://kdt-20.karlov.mff.cuni.cz , http://kdt-4.karlov.mff.cuni.cz ,
http://kdt-17.karlov.mff.cuni.cz, http://kdt-14.karlov.mff.cuni.cz ,
http://kdt-16.karlov.mff.cuni.cz , resp. na http://www.ises.info .
Jedná se o atraktivní a progresivní diplomovou práci. Očekáváni jsou pouze studenti bystří a pracovití.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html