Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Editor datových modelů s podporou reverzního datového inženýrství
Thesis title in Czech: Editor datových modelů s podporou reverzního datového inženýrství
Thesis title in English: Data Modeling Editor with Support for Reverse Data Engineering
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.11.2007
Date of assignment: 16.11.2007
Date and time of defence: 25.05.2009 00:00
Date of proceeded defence: 25.05.2009
Reviewers: doc. RNDr. Irena Holubová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je rozšíření stávajícího editoru ER diagramů, který autorka vytvořila v rámci své bakalářské práce. Hlavním rozšířením by mělo být přidání fyzického modelu a implementace zpětné transformace (reverzního inženýrství) z databáze. Transformace by měla probíhat do fyzického modelu a alespoň částečně do logického modelu.
Autorka se nejprve seznámí s oblastí datového reverzního inženýrství, provede analýzu některých existujících metod a vybranou metodu pak implementuje.
Další rozšíření by měla přizpůsobit aplikaci pro praktické použití v konkrétních databázových systémech, např. podporou příslušných datových typů a konstrukcí v systémově specifických rozšířeních jazyka SQL.
References
Hana Kozelková: Editor ER diagramů s podporou převodu do relačního modelu, bakalářská práce, 2006
Peter Aiken: Reverse Engineering of Data
Vít Holub: Reversní inženýrství relačních databází
Kathi Hogshead Davis, Peter H. Aiken: Data Reverse Engineering: A Historical Survey
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html