Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Dotazovací jazyky pro Sémantický web
Thesis title in Czech: Dotazovací jazyky pro Sémantický web
Thesis title in English: Query languages for the Semantic web
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.11.2007
Date of assignment: 16.11.2007
Date and time of defence: 24.09.2008 00:00
Date of proceeded defence: 24.09.2008
Reviewers: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
 
 
 
Guidelines
V prostředí Sémantického webu existuje celá řada dotazovacích jazyků. Tyto jazyky jsou však většinou buď příliš úzce zaměřené na specifickou oblast dotazování nebo jsou příliš komplikované, ať už zápisem či sémantikou dotazovacího jazyka.

Cílem práce je kriticky porovnat existující dotazovací jazyky pro Sémantický web. Další částí práce je pilotní implementace překladače zvoleného dotazovacího jazyka (může být navržen i jazyk vlastní) pro datové úložiště TRISOLDA.
References
SPARQL, http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/
SeRQL, http://www.openrdf.org/documentation.jsp
TRISOLDA, http://ulita.ms.mff.cuni.cz/Trisolda/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html