Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Bridž: komplexní aplikace pro hraní bridže a vytváření /testování dražebních systémů
Thesis title in Czech: Bridž: komplexní aplikace pro hraní bridže a vytváření
/testování dražebních systémů
Thesis title in English: Bridge: A Complex Application for Bridge Playing and Creating
/Testing of Auction Systems
Key words: bridž, dražba, licitace, sehrávka, double-dummy
English key words: bridge, bidding, double-dummy, auction, play
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.11.2007
Date of assignment: 13.11.2007
Date and time of defence: 03.09.2012 11:00
Date of electronic submission:03.08.2012
Date of submission of printed version:03.08.2012
Date of proceeded defence: 03.09.2012
Reviewers: Mgr. Lenka Forstová
 
 
 
Guidelines
Cílem práce se zdokonalení stávajících aplikací Editor a Simulátor, které vznikly jako součást autorovy bakalářské práce. Aplikace Simulátor by měla lépe získávat a využívat informace, které se objevují ve fázi dražby. I vlastní algoritmus sehrávky by měl být zlepšen a autor by se měl pokusit o implementaci algoritmu pro řešení úlohy s odkrytými kartami (a v takovém případě nabízet uživateli možnost nalezení optimálního způsobu sehrávky pro konkrétní rozdání). Hlavním rozšířením aplikace Editor by mělo být přidání obranné dražby a dále zvětšení rozsahu možností pro pokrytí množiny možných rozdání. Aplikace by dále měla uživateli umožnit: a) nalézt místa nepokrytá systémem, případně chybně vytvořené hlášky, b) otestovat dva (či více) dražebních systémů na velkém počtu rozdání a tak změřit jejich úspěšnost. Obě aplikace by si též měly udržet a případně dále zlepšit přehlednost a snadnou použitelnost uživatelského rozhraní.
References
Jan Pražma: Bridž a analyzování bridžové sehrávky, bakalářská práce, 2007
Petr Hebák: Bridž pro každého, Informatorium 1999
Český bridžový svaz: http://www.bridgecz.cz/bridge.htm
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html