Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Aplikace pro výuku principů objektově orientovaného programování
Thesis title in Czech: Aplikace pro výuku principů objektově orientovaného programování
Thesis title in English: Application for Teaching of Object-oriented Design Principles
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.11.2007
Date of assignment: 13.11.2007
Date and time of defence: 22.06.2010 00:00
Date of proceeded defence: 22.06.2010
Reviewers: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude umožňovat postupnou výuku principů objektově orientovaného programování (OOP). Aplikace by se měla skládat ze dvou základních částí: editoru kódu a vizualizátoru. Editor bude uživateli poskytovat možnost jednoduše vytvářet a upravovat kód s pomocí vyspělých funkcí jako zobrazování datových položek a metod tříd, zvýrazňováním kódu, apod., dále bude umožňovat krokovat kód a zobrazovat stav běžícího programu. Vizualizátor bude podporovat zobrazování hierarchie tříd, jejich prvků a metod, apod. Výuka principů OOP bude probíhat formou postupů do vyšších úrovní schopností uživatele/žáka. Při každém postupu na vyšší úroveň bude muset uživatel přestat používat jednu či více z vestavěných tříd a začít používat vlastní implementace a tím si osvojit základní programovací techniky OOP. Aplikace bude uživateli poskytovat několik scénářů vývoje schopností za použití praktických příkladů, které budou každý zvlášť rozvíjet odlišné techniky OOP. Všechny tyto scénáře budou obsahovat i vzorová řešení.
References
Bruce Eckel: Myslíme v jazyku C++: knihovna programátora, Grada 2000
Bruce Eckel, Chuck Allison: Myslíme v jazyku C++: 2.díl - knihovna zkušeného programátora, Grada 2005
Christian Nagel et al: C# 2005 Programujeme profesionálně, Computer Press 2007
Microsoft Developer Network Library: http://msdn.microsoft.com/library
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html