Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Fyzikální exkurze a procházky městem
Thesis title in Czech: Fyzikální exkurze a procházky městem
Thesis title in English: Physicist's guide to the city
Key words: exkurze, fyzika, pracovní listy, školní výlet, Praha, FyzWeb
English key words: excursion, physiscs, worksheets, school trip, Prague, FyzWeb
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics Education (32-KDF)
Supervisor: Mgr. Jakub Jermář
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.11.2007
Date of assignment: 05.12.2007
Date and time of defence: 09.09.2010 00:00
Date of electronic submission:05.08.2010
Date of submission of printed version:05.08.2010
Date of proceeded defence: 09.09.2010
Reviewers: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
Guidelines
1. Zmapovat existující zdroje, zejména již publikované fyzikální a astronomické procházky Prahou
2. Vybrat lokalitu a vyhledat historicky a fyzikálně zajímavá místa
3. Navrhnout trasu procházek s ohledem na potřeby školních výletů
4. Ověřit vše v terénu, zmapovat cestu, pořídit fotodokumentaci
5. Vytvořit dokumentaci pro průvodce (učitele) a pracovní listy pro účastníky (studenty)
6. Publikovat práci na FyzWebu
References
Janta J., Niederle J. (ed.): Physics and Prague. Academia, Praha 2005.
Kraus I.: Dějiny technických věd a vynálezů v českých zemích. Akademia, Praha 2004.
Kraus I.: Dějiny evropských objevů a vynálezů. Akademia, Praha 2000.
Hora-Hořejš P.: Toulky českou minulostí 2-9. Práce-Via Facti, Praha 1991-2002.
Horský Z.: Kepler v Praze. Mladá fronta. Praha 1980.
Jáchym F.: Tycho Brahe. Prometheus, Praha 1998.
Štoll I.: Jan Marek Marci. Prometheus, Praha 1996.
Štoll I.: Christian Doppler. Prometheus, Praha 2003.
Voit P.: Pražské Klementinum. Národní knihovna v Praze, Praha 1990.
a další dle doporučení vedoucího diplomové práce
Preliminary scope of work
Cílem práce je vytvořit průvodce fyzikálními pamětihodnostmi a zajímavými místy zvolené lokality či města. Průvodce bude primárně cílen na potřeby školních výletů a exkurzí. Součástí práce budou písemné popisy jednotlivých zajímavých míst dané lokality, stručné popisy jejich historie, přehledové mapky, pracovní listy pro žáky a studenty a další materály. Práce bude publikována též v elektronické podobě na popularizačním serveru FyzWeb a bude tak trvale k dospozici široké veřejnosti.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html