Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Modelování nestlačitelných ionizovaných směsí
Thesis title in Czech: Modelování nestlačitelných ionizovaných směsí
Thesis title in English: Modelling of incompressible ionized mixtures
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Mathematical Institute of Charles University (32-MUUK)
Supervisor: prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.11.2007
Date of assignment: 04.02.2008
Date and time of defence: 21.05.2009 00:00
Date of electronic submission:21.05.2009
Date of proceeded defence: 21.05.2009
Opponents: doc. RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.
  RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.
 
 
Guidelines
Zobecnění a modifikace stávajícího modelu ionizovaných nestlačitelných směsí (např. různé hustoty jednotlivých komponent či vyšší gradienty koncentrací) a analýza ve speciálních případech (např. periodická řešení). Počítačová implementace a naladění modelu alespoň v nejjednodušších situacích (např. 1D model sféricky symetrické buňky s pasivním transportem přes memebránu či 1D planární model palivového článku).
References
F. Maršík,I. Dvořák: Biotermodynamika. Akademia, Praha, 1998.
Články o ionizovaných směsích publikovaných na http://www.karlin.mff.cuni.cz/~roubicek a další relevantní články.
Preliminary scope of work
Zobecnění a modifikace stávajícího modelu ionizovaných nestlačitelných směsí (např. různé hustoty jednotlivých komponent či vyšší gradienty koncentrací) a analýza ve speciálních případech (např. periodická řešení). Počítačová implementace a naladění modelu alespoň v nejjednodušších situacích (např. 1D model sféricky symetrické buňky s pasivním transportem přes memebránu či 1D planární model palivového článku).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html