Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Generování rozmístění nábytku
Thesis title in Czech: Generování rozmístění nábytku
Thesis title in English: Room Arrangement Generation
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Supervisor: RNDr. Mgr. Eva Jelínková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.10.2007
Date of assignment: 17.10.2007
Date and time of defence: 08.09.2008 00:00
Date of electronic submission:08.09.2008
Date of proceeded defence: 08.09.2008
Reviewers: RNDr. Mgr. Zuzana Petříčková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Řešitel vytvoří program, který navrhuje rozmístění nábytku v místnosti. Nastuduje existující algoritmy pro návrh rozmístění nábytku, podá jejich přehled a popíše jejich vlastnosti.
Pokusí se také navrhnout a implementovat vlastní algoritmus.
References
Jun H. Jo, John S. Gero: Space Layout Planning using an Evolutionary Approach, Artificial Intelligence in Engineering 12, 1998.
Další literatura podle pokynů vedoucí.
Preliminary scope of work
Cílem této práce je vytvořit program, který navrhne rozmístění nábytku v místnosti na základě seznamu kusů nábytku a zadaných omezujících podmínek.
Součástí práce je shrnutí existujících algoritmů a pokus o návrh a implemetaci algoritmu vlastního.
Preliminary scope of work in English
The aim of this thesis is to create a program for room arrangement generation from a given furniture list and placement constrains.
A part of the thesis is a summary of existing algorithms, and an attempt to design and implement an original algorithm.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html