Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Diferenciální rovnice s nespojitou pravou stranou
Thesis title in Czech: Diferenciální rovnice s nespojitou pravou stranou
Thesis title in English: Differential equations with discontinuous right-hand side
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Numerical Mathematics (32-KNM)
Supervisor: prof. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.11.2008
Date of assignment: 04.11.2008
Date and time of defence: 11.09.2009 00:00
Date of electronic submission:11.09.2009
Date of proceeded defence: 11.09.2009
Reviewers: doc. RNDr. Josef Kofroň, CSc.
 
 
 
Guidelines
Uvažujme soustavu obyčejných diferenciálních rovnic (ODR). Pokud pravá strana soustavy je nespojitá, lze za jistých předpokladů definovat řešení počáteční úlohy. Jde o tzv. Filippovovo řešení, viz [1]. Z hlediska aplikací jde o modely přepínačů, modely kolizí (impaktů), nebo tření. V [2] jsou uvažována Filippovova řešení pro ODR v rovině. Je uveden katalog možných typů řešení (tzv. normálních forem), které závisejí na jenom parametru. Cílem práce je numericky prozkoumat každou položku z katalogu normálních forem a k tomu použít dynamickou simulaci v prostředí MATLAB.

References
[1] Kurzweil J.: Obyčejné diferenciální rovnice, SNTL, Praha, 1978
[2] Kuznetsov, Yu.A., Rinaldi, S., and Gragnani, A.: One-parameter bifurcations in planar Filippov systems. Int. J. Bifurcation & Chaos 13 (2003), 2157-2188


Preliminary scope of work
Uvažujme soustavu obyčejných diferenciálních rovnic (ODR). Pokud pravá strana soustavy je nespojitá, lze za jistých předpokladů definovat řešení počáteční úlohy. Jde o tzv. Filippovovo řešení. Z hlediska aplikací jde o modely přepínačů, modely kolizí (impaktů), nebo tření. Cílem práce je numericky prozkoumat každou položku z katalogu normálních forem a k tomu použít dynamickou simulaci v prostředí MATLAB.
Preliminary scope of work in English
Numerical studies of Filippov solutions.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html