Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Temná energie
Thesis title in Czech: Temná energie
Thesis title in English: Dark energy
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Astronomical Institute of Charles University (32-AUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.10.2007
Date of assignment: 11.10.2007
Date and time of defence: 23.06.2008 00:00
Date of proceeded defence: 23.06.2008
Reviewers: Mgr. David Heyrovský, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Seznámit se s teorií expanze Vesmíru se zvláštním zaměřením na modely uvažující temnou energii.
2. Vypracování rešerše dostupných citací.
References
Tolman, R.C. Relativity, thermodynamics and cosmology, Clarendom press, 1934.
Přehledové články o dané problematice: např. Leibundgut, B.: Evidence for an accelerating universe from Type Ia supernovae, 2001, ARAA, 39, 67-98.
Preliminary scope of work
Temná energie je hypotetickou formou energie, s jejíž pomocí lze nejlépe vysvětlit měření, která ukazují na zrychlenou expanzi Vesmíru. Teorie temné energie je v současnosti zkoumána, rozvíjena a její závěry jsou srovnávány s jinými vysvětlujícími teoriemi. Cílem práce je provést rešerši dostupné literatury v dané oblasti.
Preliminary scope of work in English
Dark energy is a hypothetical form of the energy allowing the explanation of the measurements, which show the acceleration of the expansion of the Universe. The theory of the dark energy is recently studied, developed and its conclusions are compared with other explaining theories. The aim of the work is to provide a survey of the available literature from the given topic.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html