Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Prostorová variabilita ročních chodů atmosférických srážek
Thesis title in Czech: Prostorová variabilita ročních chodů atmosférických srážek
Thesis title in English: Spatial variability of precipitation annual cycles
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.11.2007
Date of assignment: 14.11.2007
Date and time of defence: 08.09.2009 00:00
Date of electronic submission:08.09.2009
Date of proceeded defence: 08.09.2009
Reviewers: doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Shrnout z odborné literatury poznatky o experimentech prováděných s regionálními klimatickými modely,
s neurčitostmi výstupů těchto modelů v oblasti ČR a s chováním atmosférických srážek na území ČR vyplývajícím ze staničních měření.
Z výstupů několika regionálních modelů vypočítat průměrné roční chody srážek v uzlových bodech sítě těchto modelů pro současné klima. Pokusit se najít vhodnou metriku k posouzení chyb modelů. Analyzovat chyby modelů porovnáním s ročními chody vypočítanými z naměřených údajů.
References
Déqué M, Rowell DP, Lüthi D, Giorgi F, Christensen JH, Rockel B, Jacob D, Kjellström E, de Castro M, van den Hurk B (2007) An intercomparison of regional climate simulations for Europe: assessing uncertainties in model projections. Clim Change 81, doi:10.1007/s10584-006-9228-x.
Christensen JH, Christensen OB (2007) A summary of the PRUDENCE model projections of changes in European climate by the end of this century. Clim Change 81, doi:10.1007/s10584-006-9210-7.
Ruosteenjoa K., Tuomenvirta H., Jylha K. (2007): GCM-based regional temperature and precipitation change estimates for Europe under four SRES scenarios applying a super-ensemble pattern-scaling method. Climatic Change 81, doi: 10.1007/s10584-006-9222-3.
Déqué M., Rowell D. P., Lüthi D., Giorgi F., Christensen J. H., Rockel B., Jacob D., Kjellström E., de Castro M., van den Hurk B. (2007): An intercomparison of regional climate simulations for Europe: assessing uncertainties in model projections. Clim.Change 81, doi: 10.1007/s10584-006-9228-x.
van Ulden A., Lenderink G., van den Hurk B., van Meijgaard E. (2007): Circulation statistics and climate change in central Europe: PRUDENCE simulations and observations. Clim.Change 81, doi: 10.1007/s10584-006-9212-5.
Preliminary scope of work
Atmosférické srážky jsou klíčovým faktorem pro celou řadu odvětví hospodářaství. Změny ročního chodu srážek mohou pro odhady dopadů změny klimatu hrát důležitější roli než změny ročních úhrnů. Základním zdrojem informací pro konstrukce scénářů změny klimatu se stávají výstupy regionálních klimatických modelů. Struktura modelu vytvářených v různých centrech, rozdílná citlivost na okrajové podmínky a nejistoty spojené s odhadem budoucích emisí skleníkových plynů a aerosolů do atmosféry vedou k rozptylu modelových výsledků pro danou oblast. Cílem práce bude stanovit oblasti hlavních chyb modelů v charakteru ročního chodu srážek v oblasti ČR.
Preliminary scope of work in English
Atmospheric precipitation is a key factor for numerous sectors of economy. In climate change impact estimates, changes of annual cycle may be more important than changes of annual precipitation totals. For construction of the climate change scenarios, regional climate models are a basic source of data. There are, however, several sources of variation of the model results: Different structure of individual models, sensitivity to boundary conditions and uncertainties of future greenhouse gasses and aerosols emission. The aim of the thesis is to identify regions associated with major deviations of the precipitation annual cycle in the Czech Republic.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html